Inschrijvingen

Inschrijven tijdens het schooljaar

De inschrijvingen gebeuren door de directie en het ondersteunend personeel. U kunt langskomen gedurende het schooljaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Een afspraak hoeft niet, maar is leuk. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie.

Dhr. Dirk Fostier
09 326 78 40
0473 59 98 73

Instapdata kleuters schooljaar 2017 – 2018:

Instapdata Kleuters geboren t.e.m.
1 september 2018 1 maart 2016
5 november 2018 5 mei 2016
7 januari 2019 7 juli 2016
1 februari 2019 1 augustus 2016
11 maart 2019 11 september 2016
23 april 2019 23 oktober 2016
3 juni 2019 3 december 2016

Instapdata kleuters schooljaar 2019 – 2020:

Instapdata Kleuters geboren t.e.m.
2 september 2019 2 maart  2017

Steeds na:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie
  • de eerste schooldag na de herfstvakantie
  • de eerste schooldag na de kerstvakantie
  • de eerste schooldag van februari
  • de eerste schooldag na de krokusvakantie
  • de eerste schooldag na de paasvakantie
  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.
Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info vindt u hier

 

Inschrijven tijdens de zomervakantie:

De school is open de eerste week van juli en de twee laatste weken van augustus telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u. Onze school opent zijn deuren terug op maandag 20 augustus 2018. Op dinsdag 21 augustus zijn we gesloten omdat de aankomst van de wielerwedstrijd tijdens de kermis zich juist voor onze school bevindt.

Inschrijvingen zijn mogelijk tijdens de openingsuren van de school op het secretariaat, Meerlaan 25.

Wenst u een persoonlijke afspraak voor een inschrijving dan kan u ons contacteren via het mailadres info@bskazottegem.be of via het nr. 0473/59.98.73 (dhr. Dirk Fostier).