Busvervoer

Onderstaande tarieven worden gehanteerd vanaf schooljaar 2017-2018. Wij willen erop wijzen dat deze bedragen steeds vooraf dienen betaald te worden.
Vanaf de 2de broer/zus krijg je een reductie van 20%.
Rechthebbende leerlingen uit het basisonderwijs worden gratis vervoerd.

Leerplichtige leerlingen (6 jaar en ouder)
U kan kiezen voor de volgende betalingswijzen:

  • Een trimestrieel abonnement
  • Een jaarabonnement
1ste kind 2de kind
Jaarabonnement 204,00 163,00
1ste trimester 81,00 65,00
2de trimester 62,00 49,00
3de trimester 62,00 49,00

 

Niet-leerplichtige leerlingen (kinderen onder de 6 jaar)
De niet leerplichtige leerlingen betalen een vergoeding voor het ochtend- en avondtoezicht op de bus.
U kan kiezen voor de volgende betalingswijzen:

  • Een trimestrieel abonnement
  • Een jaarabonnement

Vanaf de 2de niet-leerplichtige broer of zus een reductie van 20%.
Rechthebbende leerlingen uit het kleuteronderwijs worden gratis vervoerd.

1ste kind 2de kind
jaarabonnement 102,00 81,00
1ste trimester 40,00 30,00
2de trimester 31,00 25,00
3de trimester 31,00 25,00

 

Mogen wij u er nogmaals op wijzen dat de leerlingen tijdig dienen klaar te staan. Onze bussen hanteren het principe van een lijnbus. Wie niet klaar is op het afgesproken tijdstip/plaats mist zijn bus en dient met eigen vervoer naar school gebracht te worden.