Opvang

Er is elke dag studie van 15u45 tot 16u30. Dit gebeurt onder leiding van twee leerkrachten. De leerlingen worden tijdens dit half uurtje begeleid bij het maken van hun huistaken. De huiswerkbegeleiding gaat door in lokalen 023 en 018 op de gelijkvloerse verdieping van het hoofdgebouw van het atheneum. U kan via de hoofdingang van het KAZ uw zoon of dochter daar afhalen. Om 16.30u gaan de nog overblijvende leerlingen van de huiswerkbegeleiding naar de opvang in de kleuterblok.

Er is elke dag voor- en naschoolse opvang:

  • ’s ochtends: 06u15 – 8u00
  • ’s avonds:    16u15 – 18u30

Per beginnend half uur betaalt u  € 0.75.
De opvang is voorzien van een speelhoek. Er worden creatieve en educatieve activiteiten voorzien door een professionele opvangmoeder.