Educatieve uitstappen

Er worden op regelmatige basis uitstappen georganiseerd in het kader van klassenprojecten.  De data van de uitstappen die nu al bekend zijn, staan op de jaarplanning – school- en klasactiviteiten. Deze kalender wordt gedurende het schooljaar geactualiseerd.

Tweejaarlijks gaan de leerlingen van de tweede en derde graad op GWP (geïntegreerde werkperiode: bosklas, zeeklas, …).