Onze troeven

Centraal gelegen groene campus

De campus van de basisschool is gelegen in het centrum van de stad Zottegem en beschikt over heel wat open ruimte. De leerlingen hebben er verschillende speelvelden ter beschikking. De leerlingen van de derde kleuterklas, het eerste leerjaar, het tweede leerjaar,  het derde leerjaar B en het vierde leerjaar B volgen hun lessen in de paviljoenen, centraal en rustig gelegen in het groen. Ook de peuters tot en met de kleuters van K2 zitten volledig in het groen. De campus beschikt over een didactisch bos.

Progressieve en leerrijke school

Onze school is voortdurend op zoek naar nieuwe leermethoden. Zo maken we gebruik van hoeken- en contractwerk om de kinderen de kans te geven zelfstandig te leren werken. Daarnaast worden kwalitatieve handleidingen gebruikt voor wiskunde (Rekensprong), de vernieuwde taalmethode (Tijd voor Taal accent) en wereldoriëntatie (Mikado) aangevuld met cruciale eigen inbreng van de leerkrachten. De leerkrachten volgen regelmatig nascholing om deze visie na te streven.

Begeleiding

Centraal in onze aanpak staat de begeleiding van de kinderen in overleg met de ouders. Bij de overgang van de 3de kleuterklas naar het eerste leerjaar en van het 6de leerjaar naar het 1ste middelbaar zorgen wij voor een vlotte overgang door gezamenlijke activiteiten. Onze leerkrachten hebben veel ervaring met inclusief onderwijs. De klasvrije zorgcoördinator Sara is speciaal opgeleid voor begeleiding van die kinderen die het soms wat moeilijker hebben. Zij coördineert de bijzondere begeleiding op maat die bij kinderen met leermoeilijkheden de gewenste oplossing nastreeft.

Aansluitend secundair onderwijs

De basisschool staat niet alleen op onze campus. We zijn heel sterk verweven met de middelbare school van het gemeenschapsonderwijs, het koninklijk atheneum van Zottegem. Door de voordelen van de sterke integratie lopen kinderen hier school van 2,5 jaar tot 18 jaar in hun vertrouwde omgeving.

Meer info over de middelbare school vindt u op volgende link: www.kaz.be.

Sportieve school

Vanaf de derde kleuterklas tot en met het zesde leerjaar gaan de kinderen tweewekelijks zwemmen.  De leerkracht L.O. leert onze kinderen effectief zwemmen en zorgt voor de nodige beweging tijdens de lessen L.O. Op woensdagnamiddag kunnen de leerlingen deelnemen aan tal van extra sportieve activiteiten (voetbal, veldlopen, volleybal, zwemmen,…). Hierbij nemen ze het op tegen leerlingen van andere scholen in het Zottegemse.

Aandacht voor vreemde talen

De lessen Frans beginnen in het vijfde leerjaar.  De school voorziet een initiatie Engels die vrijwillig kan worden gevolgd door de leerlingen van het zesde leerjaar en dit buiten de schooluren op vrijdagnamiddag en dit vanaf december. Deze lessen worden gegeven door de leerkracht Engels van het eerste secundair van het KA.  Op een speelse manier leren de kinderen Engelse woorden en zinnen.

Ervaring

Met de oprichting van het koninklijk atheneum Zottegem in 1946 bestaat de school nu ruim 60 jaar. Over de decennia heen verzamelde de school heel wat pedagogische ervaring en bagage die het verschil maakt bij het omgaan met de uitdagingen van vandaag.

ligging

1. hoofdingang van het KA
2. speelplaats
3. refter
4. paviljoenen lagere school en derde kleuter
5. sportzaal van onze campus
6. kleuterafdeling (van peuters tot K2)