De Belgische regering heeft donderdagavond (12 maart 2020) beslist de lessen vanaf maandag 16 maart 2020 en voorlopig tot 3 april 2020 te schorsen.

Alle lessen in de scholen van Scholengroep 20, dus ook in onze school, zullen tijdens die periode opgeschort worden.

De regering heeft echter ook aan de scholen opgelegd om in noodopvang te voorzien voor die kinderen waarvan de ouders in de zorgsector werkzaam zijn of die voor opvang enkel beroep kunnen doen op grootouders wiens gezondheid bedreigd wordt door contact met hun kleinkinderen. Zie tabblad 'Noodopvang'.

We zullen ons uiterste best doen om deze noodopvang zo goed mogelijk te organiseren, maar we vragen u om hier enkele een beroep op te doen indien u echt geen andere oplossing heeft. We communiceren maandag verder over hoe en waar u de kinderen kunt ophalen in de loop van de dag. De voor- en naschoolse opvang zal in de polyvalente zaal plaatsvinden.

Schoolorganisatorische afspraken

 • De afwezigheden van kinderen die tijdens de periode van schorsing der lessen niet naar school komen, worden automatisch gewettigd. Er is geen doktersattest of ander ziektebriefje vereist.
 • Er is geen busvervoer tot en met de paasvakantie.
 • Er worden geen warme maaltijden voorzien. We vragen aan de kinderen die toch naar de noodopvang komen om een lunchpakket mee te nemen.
 • De voor- en naschoolse opvang kan plaatsvinden zoals voorheen (in de polyvalente zaal).
 • Schrijf vooraf in voor de noodopvang (klik hier voor het inschrijvingsformulier).
 • U mag ook een bericht sturen naar info@bskazottegem.be. Geef daarin volgende gegevens zeker mee: naam en klas van uw kind, data met begin- en einduur dat uw kind in de opvang zal verblijven (voorschoolse-, dag- en naschoolse opvang).
 • Op woensdag 18 maart zal er geen opvang zijn op school omwille van de pedagogische studiedag.
 • De voorziene rapportperiode wordt pas twee weken na de paasvakantie afgesloten. De rapporten worden aansluitend met de leerlingen meegegeven. Afhankelijk van de situatie na de paasvakantie plannen we ook een vraaggestuurd oudercontact.

Wat kunnen de kinderen doen tijdens deze periode?

Omdat we willen vermijden dat onze leerlingen te veel achterop raken, heeft de school zich hierop voorbereid door leerstof en oefeningen te voorzien die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken.

De leerkrachten hebben vrijdag (13/03) uitvoering met de leerlingen besproken wat ze de komende periode kunnen doen. Bijkomende uitleg kan verkregen worden en bijkomende vragen kunnen gesteld worden aan de leerkrachten via een bericht naar hun professionele e-mailadressen (zie mededeling: klik hier).

De leerkrachten houden u ook via een bericht op Smartschool of via Google Classroom (voor de leerlingen van L4, L5 en L6) op de hoogte van oefeningen die kunnen gemaakt worden. Er wordt herhalingsleerstof meegegeven zodat de kinderen deze kunnen blijven inoefenen. Ook in de loop van deze periode zullen nog nieuwe materialen beschikbaar gesteld worden.

Mogen we u ook vragen uw kinderen zo goed mogelijk te motiveren zodat ze ook thuis de nodige inspanningen leveren om de taken die ze krijgen te maken.

Waar vindt u de meest recente schoolgebonden informatie?

U kan de verschillende informatiekanalen van onze school raadplegen (Smartschool, Facebook, de website van de school). U vindt daat steeds de meest recente informatie terug.

Communicatiekanalen: waar kunnen jullie met vragen terecht?

De e-mails worden door de leerkrachten tijdens de voormiddag op werkdagen gelezen en verwerkt.

Mogen we vragen om berichten en vragen zo duidelijk mogelijk te formuleren zodat veel over en weer gemail kan vermeden worden.

Contactgegevens van de school:

 • via mail: info@bskazottegem.be
 • telefonisch (tijdens de kantooruren van 9u tot 15.45u - op woensdag tot 12u): 09/326 78 40

De directie van de school:

U kan terecht bij de leden van het directieteam van de school voor verdere vragen en opmerkingen. We zijn te bereiken via onderstaande e-mailadressen:

 • De directeur, Dirk Fostier: info@bskazottegem.be
 • De zorgcoördinator, Fien Neirynck: zorg@bskazottegem.be
 • De beleidsmedewerker en communicatieverantwoordelijke, Leen Parmentier: communicatie@bskazottegem.be

We danken u alvast voor uw begrip voor de drastische maatregelen die deze uitzonderlijke omstandigheden toch wel vereisen. We proberen met z'n allen deze moeilijke periode zo goed mogelijk te overbruggen. Maak ook tijd om met uw kinderen te praten over deze situatie. U vindt enkele tips om dit te doen op Smartschool (mededeling 19): klik hier.

Meer informatie?