Wat kunnen leerlingen doen tijdens deze periode?

Omdat we willen vermijden dat onze leerlingen te veel achterop raken, heeft de school zich hierop voorbereid door leerstof en oefeningen te voorzien die de leerlingen zelfstandig kunnen verwerken.

De leerkrachten hebben vrijdag (13/03) uitvoering met de leerlingen besproken wat ze de komende periode kunnen doen. Bijkomende uitleg kan verkregen worden en bijkomende vragen kunnen gesteld worden aan de leerkrachten via een bericht naar hun professionele e-mailadressen (u vindt deze terug in mededeling 18, klik hier). De e-mails worden door de leerkrachten tijdens de voormiddag op werkdagen gelezen en verwerkt. Mogen we vragen om berichten en vragen zo duidelijk mogelijk te formuleren zodat veel over en weer gemail kan vermeden worden.

De leerkrachten houden u ook via een bericht op Smartschool of via Google Classroom (voor de leerlingen van L4, L5 en L6) op de hoogte van oefeningen die kunnen gemaakt worden. Er wordt herhalingsleerstof meegegeven zodat de kinderen deze kunnen blijven inoefenen. Ook in de loop van deze periode zullen nog nieuwe materialen beschikbaar gesteld worden.

Mogen we u ook vragen uw kinderen zo goed mogelijk te motiveren zodat ze ook thuis de nodige inspanningen leveren om de taken die ze krijgen te maken.

Hieronder vindt u nog enkele tips en links met oefenmateriaal

  • Bingel: elke leerling vindt zijn inloggegevens terug in zijn schoolagenda (schoolcode, klas, klasnummer, wachtwoord).

De leerkrachten kunnen taken klaarzetten zodat de leerlingen doelgericht en op maat kunnen oefenen.

Op het eiland kan ook vrij geoefend worden. Pas op: alle leerinhouden worden aangeboden, dus ook de leerstof die nog in de klas aan bod moet komen.

De leerlingen kunnen feedback ontvangen van de leerkrachten.

Er zijn instructiefilmpjes om de leerlingen thuis te helpen.

  • LIST: Lezen IS Tof !

In de Bingel Boekenkast vind je een brede waaier aan boekjes 'die graag doen lezen'.

De online Bibliotheek heeft tijdelijk een extra reeks mooie luisterboeken toegevoegd.

  • Xnapda: een online platform met een mooi en rijk aanbod aan instructiefilmpjes voor lagere schoolkinderen.

Vanaf maandag 16 maart wordt alles gratis ter beschikking gesteld. De leerkrachten kunnen specifieke links aan u doorgeven die bij de leerstof en lessen passen via een bericht op Smartschool.

  • Wiskunde via Khan Academy: je kunt hier rekenoefeningen van kleuterklas tot in het middelbaar vinden.
  • Kangoeroe: op de pagina van Kangoeroe de wedstrijd in wiskunde en logisch denken, kun je leuke denk- en rekenoefeningen vinden.
  • Kleuters digitaal! Hier vindt je een overzicht van apps die de ontwikkeling stimuleren.
  • Fundels

Bestaande prentenboeken komen tot leven op een interactieve manier voor kinderen tussen drie en zeven jaar. Het digitale prentenboek omvat een animatie aangevuld met leuke teken-, speel- en doe-activiteiten.

Lezers tussen zes en tien jaar oefenen op algemene leesvaardigheden, technisch lezen en begrijpend lezen. Leuke avi-genormeerde en andere leesboekjes worden aangeboden in een digitaal platform.

We trachten dit bericht regelmatig aan te vullen met extra online materiaal!