Inschrijven voor noodopvang

Scan deze QR-code en vul het digitaal formulier in om aan te geven dat u wenst gebruik te maken van de noodopvang op school.

Waarom noodopvang?

We geven als school gevolg aan de nieuwe coronamaatregelen van de Nationale Veiligheidsraad. Enkel zo kunnen we het coronavirus indijken en onze kwetsbaren beschermen.

Voor wie noodopvang?

  • Voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders werkzaam zijn in de zorgsector.
  • Voor alle gezonde leerlingen van wie de ouders enkel beroep kunnen doen op grootouders, wiens gezondheid bedreigd wordt door contact met hun kleinkinderen.
  • Belangrijk! Indien uw kind een verhoogd risico zou lopen bij besmetting omwille van andere medische problemen kan het niet op school opgevangen worden. Contacteer uw huisarts indien u hier vragen over heeft.

Wanneer noodopvang?

  • Tijdens de normale schooluren.
  • Inclusief voorschoolse (vanaf 6.15u) en naschoolse (tot 18.30u) opvang.
  • Er is geen opvang op 18 maart (pedagogische studiedag). ZIBO blijft wel beschikbaar voor opvang op die dag.

Hoe inschrijven voor noodopvang?

Belangrijk!

Deze maatregelen zijn genomen om het coronavirus zoveel mogelijk in te dijken. Doe enkel een beroep op de noodopvang van de school indien u echt geen andere oplossing heeft.

Gelieve een lunchpakket en eventueel een drankje te voorzien. Er zijn geen warme maaltijden of soep.

Leerlingen van de lagere school die naar de noodopvang komen, brengen hun schoolmateriaal steeds mee!