Afwezigheden

Kleuter

In de kleuterafdeling zijn de leerlingen niet leerplichtig. Afwezigheid hoeft niet te worden verantwoord. Beleefdheidshalve worden de klassentitularissen wel verwittigd: telefonisch via het secretariaat of via het heen- en weer schriftje.

Lager

In de lagere afdeling kan afwezigheid enkel wegens ziekte.

Hiervoor is ofwel:

  • een (z) briefje van de ouders nodig. Dit kan voor max. 3 opeenvolgende schooldagen én dit maximaal 4 keer per schooljaar.
  • een medisch attest nodig voor
    • afwezigheid van meer dan 3 opeenvolgende schooldagen
    • afwezigheid wegens ziekte wanneer de 4 (z) briefjes die door de ouders kunnen worden ingevuld, opgebruikt zijn.

Wanneer een leerling ziek is, kunt u dit melden aan het secretariaat (voor 9 uur) via:

  • 09 326 78 40

Voor meer info verwijzen we u graag naar ons schoolreglement.