busvervoer

Onderstaande tarieven worden gehanteerd vanaf schooljaar 2019-2020. Wij willen erop wijzen dat deze bedragen steeds vooraf dienen betaald te worden.

Vanaf de 2de broer/zus krijg je een reductie van 20%.

Rechthebbende leerlingen uit het basisonderwijs worden gratis vervoerd.

Leerplichtige leerlingen (6 jaar en ouder)

U kan kiezen voor de volgende betalingswijzen:

  • Een trimestrieel abonnement

  • Een jaarabonnement


Niet-leerplichtige leerlingen (kinderen onder de 6 jaar)

De niet leerplichtige leerlingen betalen een vergoeding voor het ochtend- en avondtoezicht op de bus.

U kan kiezen voor de volgende betalingswijzen:

  • Een trimestrieel abonnement

  • Een jaarabonnement

Vanaf de 2de niet-leerplichtige broer of zus een reductie van 20%.

Rechthebbende leerlingen uit het kleuteronderwijs worden gratis vervoerd.


Mogen wij u er nogmaals op wijzen dat de leerlingen tijdig dienen klaar te staan. Onze bussen hanteren het principe van een lijnbus. Wie niet klaar is op het afgesproken tijdstip/plaats mist zijn bus en dient met eigen vervoer naar school gebracht te worden.

De begeleidende brief vindt u hier terug.

Een overzicht van de afspraken op de bus vindt u hier terug.