Educatieve uitstappen

Er worden op regelmatige basis uitstappen georganiseerd in het kader van klassenprojecten. De data van de uitstappen die nu al bekend zijn, staan op de activiteitenkalender. Deze kalender wordt gedurende het schooljaar geactualiseerd en is ook te raadplegen op Smartschool.

Tweejaarlijks gaan de leerlingen van de tweede en derde graad op GWP (geïntegreerde werkperiode: bosklas, zeeklas, …).