Inschrijvingen

Inschrijven tijdens het schooljaar

De inschrijvingen gebeuren door de directie en het ondersteunend personeel. U kunt langskomen gedurende het schooljaar van 9u tot 12u en van 14u tot 16u. Een afspraak hoeft niet, maar is leuk. U kunt hiervoor contact opnemen met de directie.

Dhr. Dirk Fostier

09 326 78 40

0473 59 98 73

Inschrijven tijdens de zomervakantie

De school is open de eerste week van juli en de twee laatste weken van augustus telkens van 9u tot 12u en van 13u tot 16u.

Inschrijvingen zijn mogelijk tijdens de openingsuren van de school op het secretariaat, Meerlaan 25.

Wenst u een persoonlijke afspraak voor een inschrijving dan kan u ons contacteren via het mailadres info@bskazottegem.be of via het nr. 09/ 326 78 40.

Inschrijvingsformulier

Om de inschrijvingsprocedure te vergemakkelijken, kunt u het inschrijvingsformulier hier alvast downloaden.

Algemeen voor instappende kleuters

Steeds na:

  • de eerste schooldag na de zomervakantie

  • de eerste schooldag na de herfstvakantie

  • de eerste schooldag na de kerstvakantie

  • de eerste schooldag van februari

  • de eerste schooldag na de krokusvakantie

  • de eerste schooldag na de paasvakantie

  • de eerste schooldag na Hemelvaartsdag

Kleuters die twee jaar en zes maanden worden op een instapdag, kunnen op die dag in het kleuteronderwijs ingeschreven en onmiddellijk toegelaten worden.

Een kleuter die de leeftijd van drie jaar bereikt heeft, kan elke dag ingeschreven en toegelaten worden in de school zonder rekening te houden met de instapdagen.

Meer info vindt u hier.