oudercomité

Als oudercomité willen wij ons steentje bijdragen tot een goede werking van de school. We willen de communicatie tussen de ouders, en dus onrechtstreeks ook de leerlingen en de directie bevorderen en ondersteunen. Wij doen dit door voorstellen te doen over de schoolwerking en mee te werken aan mogelijke oplossingen. We helpen mee aan verschillende activiteiten en organiseren er ook zelf.


Wij willen alle ouders vertegenwoordigen en enerzijds een luisterend oor zijn, en anderzijds de spreekbuis te zijn voor al uw vragen en suggesties die de school aanbelangen. Als ouders willen wij ook opmerkingen en voorstellen van onze kinderen doorgeven aan de respectievelijke verantwoordelijken. Ook kunnen wij met onze verschillende professionele en persoonlijke ervaringen bepaalde thema’s aanbrengen.


Kortom, voor alles wat van dicht of ver met de school verband houdt wil het oudercomité een creatieve en samenwerkende vennootschap zijn.


Zo hebben we onderstaande activiteiten helpen te realiseren:

  • bijdrage logistiek
  • bijdrage voor leerkrachten (didactisch materiaal)
  • aankoop speeltuigen en speelmateriaal
  • het sinterklaasfeest
  • de gevierden: communie en lentefeest
  • het schoolfeest
  • de proclamatie
  • ...