rapporten

De leerlingen krijgen 4 rapporten per schooljaar.

Op het rapport geven we u een overzicht van zowel de klasresultaten als de gedrags- en leerhouding van uw kind. Leerlingen met problemen helpen we via een handelingsplan verder.

  • DW 1: dinsdag 27 oktober 2020

  • DW 2: dinsdag 26 januari 2020

  • DW 3: vrijdag 26 maart 2021

  • DW 4: woensdag 30 juni 2021