rapporten

De leerlingen krijgen 5 rapporten per schooljaar.

Op het rapport geven we u een overzicht van zowel de klasresultaten als de gedrags- en leerhouding van uw kind. Leerlingen met problemen helpen we via een handelingsplan verder.

  • DW 1: dinsdag 22 oktober 2019
  • DW 2: vrijdag 20 december 2019
  • DW 3: vrijdag 6 maart 2020
  • DW 4: woensdag 20 mei 2020
  • DW 5: dinsdag 30 juni 2020