Stappenplan bij ongeval

WAT TE DOEN BIJ EEN ONGEVAL OP SCHOOL?


  1. Meld het ongeval aan de leerkracht/directie/secretariaat/zorgco.
  2. Neem het aangifteformulier* mee en vul zelf de 1ste en de 2de bladzijde (A) in met een gedetailleerde beschrijving van het ongeval.
  3. Voorzie een klevertje van uw ziekenfonds op het 3de blad (B) + onderaan handtekenen.
  4. Neem het aangifteformulier mee naar de dokter. Hij dient het geneeskundig getuigschrift (C) in te vullen.
  5. Breng het volledig ingevulde aangifteformulier terug naar het secretariaat van de school.
  6. Nadat u het dossiernummer van de school heeft ontvangen, kan u het aangifteformulier, alle originele facturen en de bijhorende betalingsbewijzen zelf opsturen naar Ethias: Ethias, Prins-Bisschopssingel 73, B-3500 Hasselt

*u kunt het aangifteformulier hier downloaden.